Klachtenprocedure

Wij doen onze uiterste best te zorgen dat iedereen met tevredenheid in onze praktijk komt. Mochten er situaties voordoen die volgens u verbetering wensen of zelfs als klacht benoemd moet worden dan dient u zich te wenden tot de behandelend huidtherapeut. Zonodig kunt u het onderstaande formulier invullen.

Indien een klacht niet oplosbaar blijkt, kunt u zich wenden tot de klachten- en geschillen commissie welke voor Huidtherapie Meppel is ondergebracht bij het Klachtenloket Paramedici. Meer informatie hierover vind u hier: Informatie Klachtenloket Paramedici

Wilt u een klacht of geschil melden bij dit loket? Daarvoor kunt u hier terecht: Klacht of geschil melden bij het Klachtenloket Paramedici