Privacyverklaring

Huidtherapie Meppel, gevestigd aan de Zuiderlaan 136 te Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Postadres: Zuiderlaan 136, 7944 EJ, Meppel Vestigingsadres: Zuiderlaan 136, 7944 EJ, Meppel Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 74956515 Telefoon: 06-30223494 E-mailadres: info@huidtherapiemeppel.nl

Persoonsgegevens die worden verstrekt

Praktijk Huidtherapie Meppel verwerkt uw persoons- en medische gegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Huidtherapie Meppel. Deze gegevens verstrekt u zelf aan ons in de praktijk of telefonisch aan de secretaresse.

Huidtherapie Meppel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Geboorteplaats – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Medische gegevens – Burgerservicenummer –

Waarom Huidtherapie Meppel gegevens nodig heeft

Huidtherapie Meppel verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Huidtherapie Meppel uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening en de mogelijke vergoeding daarvan via uw zorgverzekeraar.

Hoe lang Huidtherapie Meppel gegevens bewaart

Huidtherapie Meppel bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

Delen met anderen

Huidtherapie Meppel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Huidtherapie Meppel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google analytics

Huidtherapie Meppel maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken van Huidtherapie Meppel.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Huidtherapie Meppel te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Huidtherapie Meppel heeft hier geen invloed op. Huidtherapie Meppel heeft Google geen toestemming gegeven om via Huidtherapie Meppel verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Huidtherapie Meppel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiligen

Huidtherapie Meppel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Huidtherapie Meppel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Huidtherapie Meppel op via info@huidtherapiemeppel.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huidtherapie Meppel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@huidtherapiemeppel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Huidtherapie Meppel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.